اردو و گردشگری

اردوهای مدرسه ای با اهداف آموزشی و تفریحی برگزار می شوند و شرکت در آنها مزایا و معایبی دارد که نکاتی را در این باره مطالعه می کنیم.

اردو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی می تواند ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و کمک به کسب علم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. اﻣﺎ معمولا به اصول آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻄﻮف می گردد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪه و اﻫﺪاف آنها ﻋﻤﻮﻣا ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ است و ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً  ﺗﻔﺮیحی برگزار می شوند. والدین نیز با توجه به خطراتی که اردو ها ممکن است داشته باشند از شرکت کردن فرزندانشان در آنها استقبال نمی کنند. این در حالی است که با به کار بردن نکات ایمنی و با برنامه ریزی اردو می تواند باعث رشد احتماعی و علمی دانش آموزان گردد.

نکاتی که در ادامه می آیند دلایل مفید بودن اردوهای مدرسه ای را عنوان می کنند:

غنی سازی اوقات فراغت: در تمامی کشورهای پیشرفته برای آموزش دانش آموزان در اوقات فراغتشان برنامه ریزی دقیق انجام می شود. اگر دانش آموزان پس از اتمام مدرسه اوقات خود را تنها به تفرح بگذرانند از محیط مدرسه دور شده و آموزش در سال جدید تحصیلی برایشان دشوار می شود. بنابر این اردوهای تابستانه می تواند در این زمینه یاری رسان باشد.

خلاقت و نوآوری: با توجه به استفاده از محیط های باز و با امکانات جدید و آشنایی با عناصر طبیعت اردو می تواند زمینه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان را فراهم کند و آنها دور از محیط بسته کلاس می توانند ایده های خود را عنوان و اجرا کنند.

رهایی از یکنواختی و سکون: سرفصل بسیاری از دروس می تواند خارج از محیط مدرسه تدریس شود. دروسی مانند حرفه و فن و علوم را می تواند در طبیعت یا در کارگاهها در قالب اردوهای یک روزه برگزار نمود و سکون و یکنواختی محیط کلاس را از بین برد.

تحرک و پویایی: دانش آموزان در محیط باز می توانند به ورزش و تحرک بپردازند و این کار به رشد جسمانی و روحیه آنها کمک می کند.

آموزش مهارت های اجتماعی: دانش آموزان در کنار یکدیگر و زیر نظر معلمان و مربیان می توانند مهارت های اجتماعی را در اردوها، به خصوص اردوهایی که مدت زمان طولانی تری دارند تمرین کنند و مسلما اگر به خوبی راهنمایی شوند می توانند مهارت های لازم را به خوبی بیاموزند.

بالا رفتن هوش هیجانی دانش آموزان: کودکان در کنار یکدیگر می آموزند که نوع رفتار درست با همسالان چگونه است و روابط اجتماعی صحیح را تمرین می کنند. تحقیقات نشان داده اند که بالا رفتن هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانش آموز نیز تاثیر مثبت داشته است.

برای اینکه بتوانیم به اهداف بالا دست یابیم باید سعی کنیم که اردوهای ایمن و مثمر ثمر در مدارس برگزار شود. اصولی را که برای برگزاری یک اردوی ایمن و مفید نیاز است می توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم:

هدف اردو مشخص باشد: اردو می تواند تفریحی، علمی یا ترکیبی از هر دو باشد. اگر هدف مشخص باشد والدین نیز بهتر در جریان ضرورت انجام اردو قرار می گیرند و کارکنان مدرسه نیز بهتر می توانند امکانات لازم را مهیا کنند.

از مربیان و معلمان کارآزموده استفاده شود: برای آموزش بهتر و نگهداری و مراقبت برای ایمنی دانش آموزان و اطمینان والدین ضروری است که مربیان آموزش دیده که دوره های لازم را گذرانده اند کودکان را همراهی کنند.

توضیح در مورد زندگی جمعی: قبل از انجام اردو کودکان باید دیدگاه روشنی از سختی ها و شیرینی های زندگی جمعی داشته باشند تا روحیه آنها آماده پذیرش زندگی در کنار دیگران باشد.

معرفی جاذبه های گردشگری: محلی که قرار است اردو در آن انجام شود از قبل معرفی شود تا دانش آموزان آگاه باشند با چه نوع طبیعت و محل های دیدنی روبرو خواهند شد.

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎت لازم پس از وقوع حادثه: کارکنان مدرسه باید اتفاقات و حوادث احتمالی را در نظر داشته باشند و برای آنها از قبل تدابیری اندیشیده باشند تا در صورت وقوع امکانات لازم برای جلوگیری از آسیب بیشتر را فراهم کرده باشند.

خطراتی که ممکن است برای دانش آموزان پیش بیاید می تواند به دلیل مواردی باشد که در پی می آیند که با توجه به آنها می توان از اتفاقات ناگوار جلوگیری کرد:

ﻋﺪﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ صحیح و آموزش ناکافی کارکنان مدارس: ناآگاهی و عدم مهارت کافی مربیان همراه دانش آموزان می تواند آسیب جدی به دانش آموزان وارد آورد.

انتخاب تفریحگاههای غیر استاندارد برای دانش آموزان: ایمنی تفریحگاهها بسیار اهمیت دارد و متاسفانه در اردهای کوتاه مدت و درون شهری نیز با انتخاب مکان نامناسب اتفاقات ناگواری رخ داده است.

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ: امکانات توسط والدین یا کارکنان باید فراهم باشد تا از بیماری در اثر سرما یا گرما، مسمومیت غذایی و نیش حشرات جلوگیری به عمل آید.

ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺭﺍه هاﻱ ﮐﺸﻮﺭ: بهتر است راهها و مکان های ایمن و مطمین برای نقل و انتقال دانش آموزان انتخاب شود.

برگزاری اردو سالم و ایمن و با اهداف آموزشی می تواند در بالا بردن هوش هیجانی و در راستای یادگیری بهتر موثر باشد و محیط آموزشی را از حالت خمودگی و سکون خارج کرده و پویایی و شادابی را برای دانش آموزان به ارمغان آورد و موجب بالا رفتن روحیه آنها گردد.