آموزش آداب معاشرت به کودکان

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور و سرپرستان نسل‌های آینده هستند. باید در پرورش آنها نهایت دقت، و آگاهی را به کار برد، ما در این مجموعه این مسوئلیت را به عهده میگیریم.

والدین موظف هستند به فرزندان خود آداب معاشرت بیاموزند و مواردی را که در ارتباط با دیگران باید رعایت کنند، یاد دهند.به فرزندان خود یاد دهید در زمان گفت‌‌و‌گو با دیگران و بزرگترهای خود از مسخره کردن اشتباهات آنها، خندیدن بی‌جا، گفته‌‌های غیراخلاقی و...بپرهیزند.

ادامه مطلب...